fotka

Skupina skalek. V popředí jsou kamenné bloky obydlí s výklenkem a plastikou Nejsv. Trojice. V pozadí je vidět skalní stěna nazvaná „Kolíková kartotéka“ v níž jsou dole zbytky nabílených výklenků pro sedadla a nahoře dva oddělené soubory stovek kruhových zahloubení. Pro tato zahloubení je navrhována hypotéza, že se jedná o schránky tzv. vrublů, podélně rozštípnutých kolíků se zářezy, kterými se na Velké Moravě dokládaly závazky.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x