fotka

Kamenný blok zbytku obydlí, vlevo od plastiky Nejsv. Trojice, má vysekaný znak tvořený čtyřmi kruhovými útvary v rozích čtverce, horní dvojice je spojena přímkou. To dobře odpovídá tvaru glagolského písmene M. Nad tímto znakem je umístěn kruhový znak který má nahoře prolomení dovnitř a ve spodní části je proškrtnut, což odpovídá glagolské přehlásce „Oť“.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x