fotka

Tento velkomoravský mohylník souvisí zřejmě s dosud nezkoumaným valem. Nález padělku Herakliovy mince z doby Sáma naznačuje význam v 7. století.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x