fotka

Petografické posouzení jemnozrnných pískovců s kalcitickým tmelem prokázalo identiu s kamenivem povodí Sudoměřického potoka, místa zvaného Stará Kostolnica.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x