fotka

Snímek ukazuje dva výrobní objekty. Menší vpravo – výroba dehtu, druhý – varna kolomazi a jiných výroků

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x