fotka

Při nálezu (A) a po odkrytí (B). Podobně i již odkrytá keramická pec a pec ©, která ještě nebyla zkoumána leží na dně výkopu cca 1m pod povrchem. Byly určeny jako keltské. Pec označena jako (D) nebyla odkryta, ale leží jen 20 – 30 cm po povrchem. Mohla být mladší (Slované?). Objekty byly zasypány pískem a nezkoumány.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x