fotka

Na těchto snímcích je zachycen areál pravděpodobně kamenných objektů na místě s největšími bahenními sopkami, vzniklými výrony uhlovodíků. Toto místo odpovídá textu Ibn Rusty, popisjící kultovní pohřební pahrbky u Svatoplukova Města. Četná keramika na místě, naznačuje Kelty, Germány i Slovany. Nález lebky avarské princezny s uměle deformovanou lebkoum a další nálezy naznačují možné významné pohřebiště.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x