fotka

Při melioracích v roce 2007 se na jižním svahu Nákla se kopaly odvodňovací kanály. Byly přitom odkryty nejméně 4 výrobní objekty. Záchranným výzkumem archeologů Masarykova Musea Hodonín byly odkryty dvě keltské pece (chlebová a keramická). Další objekty nebyly zkoumány. Důležité je, že některé z nezkoumaných se nacházely při povrchu a lze předpokládat, že byly mladší.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x