fotka

Na jejím úpatí byly nalezeny 4 meče (jeden z doby Sámovy) a zbraně a šperky naznačující nobilitu nejstarších Slovanů. Archeologové je dávají do souvislosti s těžbou elezné rudy na vrcholu Babí lom u Kyjova.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x