fotka

Vcholu Nákla je nejvyší bod Dolnomoravského úvalu. Území tvaru trojúhelníku tvoří krystalizační jádro ústředí moci Velké Moravy. V rozích leží nejvýznamnější lokality Staré Město u Uh. Hradiště, Mikulčice a Nechvalín. Významné jsou také největší velkomoravské mohylníky Stražovice u Kyjova a Kopečnica u Skalice. Byl zde vybudován lilový kříž, jehož tvar se spojuje s arcibiskupem Metodějem

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x