Úvod > Chřibské kamenné artefakty > Plastika nejsv. Trojice
Plastika nejsv. Trojice

Plastika nejsv. Trojice

Výklenek v největším z opracovaných kamenů zřejmě obytné stavby, obsahuje dobře zachované zbytky plastiky Nejsvětější Trojice. Postava Boha Otce má na hlavě korunu se dvěma péry a zřejmě drží v levé ruce snop obilí. Z prstu jeho pravé ruky vystupuje silueta holubice, která je evangelickým symbolem sv. Ducha. Postava Syna je v pozici ukřižování. Na pozadí výklenku jsou čtyři oblačné útvary, z nejspodnějšího vystupuje tvar šíp, pravděpodobně blesku.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x