fotka

Tok pramenící na vrcholu Nákla a ústící do Moravy v Rohatecké části Soboňky má několik jmen. Červené bláto, Svatobořický potok, Soboňský potok a podobně. Byl kdysi velmi vodnatý, nacházely se na něm dva mlýny. Ddes popoddolování a vytěžení uhlovodíků je již jen malý potůček.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x