fotka

Na rozdíl od objektů na ložisku hlovodíků Sedmirohé, kde jsou siluety staveb světlejší, tedy naznačující spíše kamenné zdivo, je tato stavba typická tmavým zbarvením a vyšším porostem. Větší množství organických látek odpovídá spíše požární destrukci dřevěné stavby. Vrtané sondy zjistily, že při vrtu na naftu zde došlo k výronu tekutých písků, které zaplavily objekt do výšky asi 2,5 až 3,5 m. Vysoký obsah fosforu v této hloubce pak naznačuje možné kosterní pozůstatky. Významný zde byl nález kultovního hadoivitého meče zdobeného drahými kovy, Ikoník sídelního biskupa a velký poklad (desetitisíce?) mincí datovaných kolem roku 1480. Mince české, tyrolské a uherské naznačují poutníky z dalekého okolí.

Poslední zobrazení: jsi první
Zobrazeno: x